អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម

សមិទ្ធិករភាពយន្ត ៖ អ្នកស្រី ចាន់ លីដា និង ហ្គីយ៉ូម សួន

ភាពយន្តឯកសារ / ៥៨ នាទី / ២០១២

ផលិតកម្ម ៖ ផលិតកម្មបុប្ផាណា / មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា / ផលិតកម្ម Tipasa

ក្រោមការគាំទ្ររបស់ ៖ អង្គការ GIZ / Sundance Institute Documentary Film Program / ស្ថាប័នឯកសារភាសាបារាំងនៃការផលិតផ្នែកសោតទស្សន៍នៅភាគខាងត្បូង / មូលនិធិមហោស្រពភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Amsterdam / មូលនិធិ Alter-Ciné / Worldview / មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ និងអាជីពថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា

មហោស្រព ៖ មហោស្រពភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិ IDFA (ទីក្រុងអាំស្ទែដាម) ភាពយន្តឯកសារខ្នាតមធ្យមល្អផ្ដាច់គេ / មហោស្រពភាពយន្តឯកសារ DocHouse ២០១៣ (ទីក្រុងឡុងដ៍) / មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ និងជំនួបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស FIFDH (ទីក្រុងហ្សឺណែវ) / មហោស្រពភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិ Aljazeera (ទីក្រុងដូហា Doha) ពានរង្វាន់មាស / មជ្ឈមណ្ឌល Lincoln (ទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក) / សិល្បៈ និងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ទីក្រុងមែលប៊ន) / មហោស្រពភាពយន្តឯកសារ Gdansk (ប្រទេសប៉ូឡូញ) ពានរង្វាន់គណៈកម្មការ / Human មហោស្រពភាពយន្តស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា) ពានរង្វាន់ពិសេសពីគណៈកម្មការ / មហោស្រពភាពយន្ត Derechos Humanos (ប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ) / មហោស្រពភាពយន្ត Derechos Humanos (ទីក្រុងបាសេឡូណា) / មហោស្រពភាពយន្ត Mumbai / មហោស្រពភាពយន្តឯកសារ DocLisboa / មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ RIDM (ទីក្រុងម៉ុងរេអាល) / មហោស្រពអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស This Human World (ប្រទេសអូទ្រីស) / កម្មវិធីវប្បធម៌អន្តរជាតិ Asia Pacific Screen Awards

សង្ខេបរឿង ៖
សុខចាន់ មានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ នៅពេលខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់។ ក្រោយពីស្ងៀមស្ងាត់អស់ ៣០ ឆ្នាំ គាត់បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខ្មែរក្រហម។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម បង្ហាញពីផ្លូវរបស់អ្នករួចជីវិត ដែលទាមទាររកមនុស្សធម៌ប្រឆាំងនឹងមនោគមន៍វិជ្ជា និងប្រព័ន្ធដែលបំផ្លាញឲ្យវិនាសសាបសូន្យ។


avatar