សេវាកម្មផ្នែកបណ្ណសារ

នេះ​ជា​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៃ​គម្រោង​ផ្សេងៗ​របស់​បុប្ផាណា​។ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៃ​បណ្ណសារ​របស់​យើង​រួមចំណែក​ដល់​ការ​កសាង​ឡើងវិញ​នូវ​អតីតកាល​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ព្រមទាំងការចងក្រង​ឯកសារ​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នានា​ទាំងមុន និង​ក្រោយ​របប​ខ្មែរក្រហម។ អ្នកវិភាគបណ្ណសាររបស់យើងនឹងជួយលោកអ្នកទៅតាមតម្រូវការ...

…ប្រសិនបើ​អ្នក​ជា​អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នក​វិភាគ​បណ្ណសារ​របស់​យើង​អាច​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​ដោយ​ខ្លួនឯង​អំពី​ភាពយន្ត​របស់​កម្ពុជា ក៏ដូចជា​បេតិកភណ្ឌ​សោតទស្សន៍។ ជាពិសេស ពួកគេ​អាច​រៀបចំ​គន្ថនិទ្ទេស​លើ​ប្រធានបទ​ជាក់លាក់​ផ្សេងៗ។

…ប្រសិនបើ​អ្នក​ជាអ្នក​ផលិត​ភាពយន្ត

មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា​អាច​ផ្ដល់ជា​ឯកសារ​សម្រាប់​ការកាត់ត​បញ្ចូល​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្តរបស់លោកអ្នក ដូចជា​រូបថត សំឡេង ព្រមទាំង​ឈុតវីដេអូ​ខ្លី ក្រោយពី​បាន​ព្រមព្រៀង​ជាមួយនឹង​ម្ចាស់សិទ្ធិ​រួចរាល់។ ហើយ​ប្រសិនបើ​ចាំបាច់ ពួកយើង​ក៏អាច​បញ្ជូន​សំណើ​របស់​លោកអ្នក​ទៅកាន់​ម្ចាស់សិទ្ធិ​ផ្ទាល់ និង​ជួយ​ចរចា​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​តម្លៃ​ពិសេស​មួយ​សម្រាប់​លោកអ្នក។