ទំព័រដើម      Install Khmer Unicode | 
  • Kh
  • Eng
  • Fr
បច្ចុប្បន្នភាព
ឆាប់ៗនេះ
Mes anteior Día anterior
Día siguiente Mes siguiente

ការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារ « គ្រូលត់ដំនៅឋាននរក »


ដោយលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី, ១ម៉ោង៤៣ នាទី, ភាសាខ្មែរ អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស ឬ បារាំង
ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ

នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥និងឆ្នាំ១៩៧៩ របបខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សអស់១,៨លាននាក់។ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច គ្រប់គ្រងមន្ទីរ ឃុំឃាំងម១៣ រយៈពេល៤ឆ្នាំ មុនពេលត្រូវបានតែងតាំងឱ្យគ្រប់គ្រងនៅមន្ទីរស២១ ដែលជាម៉ាស៊ីនគួរឱ្យខ្លាចក្នុងការកម្ចាត់ អ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាច។ ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ១២ ២៨០នាក់បានស្លាប់ក្នុងម៉ាស៊ីននោះ។ ឌុច ជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទីមួយ ដែលត្រូវបាននាំខ្លួនចូលមកទទួលការវិនិច្ឆ័យទោសនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។ លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ប្រមូលយក ពាក្យសម្ដីទាំងអស់របស់ឌុច នៅក្នុងការជួបសន្ទនាដ៏វែងអន្លាយតែពីរនាក់តទល់។ ស្របគ្នានោះ គាត់បានយកពាក្យសម្ដីទាំង នោះ ដាក់ផ្គួបជាមួយបណ្ណសារ រួមទាំងសក្ខីភាពនានារបស់អ្នករួចជីវិត។ ពាក្យសម្ដី និងរូបភាពទាំងអស់នេះ បានស្ដែងចេញនូវ ម៉ាស៊ីនបំផ្លាញជីវិតមនុស្ស ដែលរៀបរាប់នៅក្នុងយន្តការនេះ។

សូមទាក់ទង pierre.rabotin@bophana.org ដើម្បីកក់កន្លែងទុកជាមុន ដោយបញ្ជាក់ថ្ងៃដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនា។

កាលបរិច្ឆេទ៖
ថ្ងៃពុធ ១៥ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង ៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៦ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃសុក្រ ១៧ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃសៅរ៍ ១៨ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង២រសៀល (អក្សររត់កាត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃពុធ ២២ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៣ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃសុក្រ ២៤ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃសៅរ៍ ២៥ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង២រសៀល (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃពុធ ២៩ កុម្ភៈ ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ មិនា ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃសុក្រ ២​ មិនា ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃសៅរ៍ ៣ មិនា ២០១២ ម៉ោង២រសៀល (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃសុក្រ ៩​ មិនា ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃសៅរ៍ ១០ មិនា ២០១២ ម៉ោង២រសៀល (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)
ថ្ងៃសុក្រ ១៦ មិនា ២០១២ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃសៅរ៍ ១៧ មិនា ២០១២ ម៉ោង២រសៀល (អក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាបារាំង)

ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា អាគារលេខ៦៤ ផ្លូវ២០០ (ឧកញ៉ាម៉ែន) ភ្នំពេញត្រលប់មកវិញ