កង្វះរូបភាព

ដឹកនាំដោយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី ៩៦នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់​គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

«ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំបានស្វែងរករូបភាពដែលខ្វះរូបថត ដែល​ថត​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧៥ និង​ឆ្នាំ១៩៧៩ ដោយ​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ពេល​ពួកគេ​ឡើង​កាន់​អំណាច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ជា​ការ​ពិត​ណាស់ រូបថត​មិន​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ការ​សម្លាប់​រង្គាល​បាន​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​អាច​ឲ្យ​យើង​ត្រិះ​រិះ​ពិចារណា ឲ្យ​យើង​ជញ្ជឹង​គិត និង​កត់​ត្រា​បាន​នូវ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត។ ខ្ញុំបានស្វែងរកវាដោយឥតប្រយោជន៍ ក្នុងបណ្ណសារនានា ក្នុងកាសែតចាស់ៗ នៅតាមភូមិឋាននានា ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាយើង​នេះ។ ឥឡូវ​ខ្ញុំ​ដឹងថា រូបភាពទាំងនោះគឺ ខ្វះ។ ខ្ញុំ​មិន​មែន​ស្វែង​រក​រូបភាព​នោះ​ទាំង​ស្រុង​ទេ វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​គួរ​ឲ្យ​អៀន​ខ្មាស និង​គ្មាន​អត្ថន័យ​នោះ​ទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏​បង្កើត​​​វា។ អ្វីដែលខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកថ្ងៃនេះ មិនមែនជា​រូប​ថត ក៏​មិន​មែន​ជា​រូប​ភាព​តែ​ម្យ៉ាង តែ​គឺជា​ការ​ស្វែង​រក៖ ការ​​ស្វែង​​រក​មាន​​តែ​​ភាព​យន្ត​​ទេ ដែល​​អាច​​ធ្វើ​ទៅ​​បាន។»

avatar
  • May 7, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club