ចម្រៀងអ្នកស្រែ

ដឹកនាំដោយសុខ សុធន ឆ្នាំ២០០៨ រយៈពេល១១៨នាទី ភាសាខ្មែរ

សិទ្ធិ និងភួង មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក តាំងពីនៅក្មេងរហូតដល់ពេញវ័យ។ ប៉ុន្តែឪពុកភួង អត់ពេញចិត្តនឹងសិទ្ធិ ហើយចង់លើកភួងឲ្យទៅបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀត គឺដែន។ ដោយឃើញសិទ្ធិលំបាកពេក រស់តែនឹងរបរឡើងត្នោត មិត្តភក្តិម្នាក់ក៏បបួលសិទ្ធិទៅប្រលងចម្រៀងនៅភ្នំពេញ។ បន្ទាប់ពីប្រលងជាប់លេខ១ សិទ្ធិបានចូលច្រៀងនៅក្រុមហ៊ុនចម្រៀងមួយ និងមានឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ជាណា។

avatar
  • June 25, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday