កម្មវិធីភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍នេះ

១ វិស័យទេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទសវត្ស ១៩៦០
ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ទសវត្ស១៩៦០ រយៈពេល១២នាទី ភាសាដើម
២ កងទ័ពដើម្បីការស្ថាបនា
ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ទសវត្ស១៩៦០ រយៈពេល២០នាទី ភាសាបារាំង
៣ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៃឯកឧត្តមហ្សាលដឺហ្គោល
ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ១៩៦៦ រយៈពេល២៧នាទី ភាសាដើម

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅសាលពិព័រណ៍មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ការចាក់បញ្ចាំងនេះ យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវចូលរួមទស្សនា ត្រឹមតែ១៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមប្រអប់សារ ដើម្បីកក់កៅអីសម្រាប់ទស្សនា។

avatar
  • November 13, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday