កាព្យនិទាន​សម្រាប់​ប្រជាជនខ្មែរ

ដឹកនាំដោយ លូកាស វ៉ាឡឺរី ៩២នាទី ឆ្នាំ ២០១០ ភាសាខ្មែរ

ក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុច សូន្យ គ្រប់យ៉ាងត្រូវចាប់ផ្តើមជាថ្មីវប្បធម៌របស់បុព្វបុរសដ៏សម្បូរបែបស្ទើរតែ​បាត់បង់ទាំង ស្រុង។ សព្វថ្ងៃ កម្ពុជា​គឺ ជាប្រទេសមួយ​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​​ទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសច្រើនបំផុត ហើយប្រជាជនសឹងតែ​​ពាក់ កណ្ដាលមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ។ ឯកសារនេះនឹងនាំយើងធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកល្ហក នៅប្រទេសកម្ពុជាស្វែងយល់
ពីវប្បធម៌ ជួបជាមួយយុវវ័យខ្មែរ និងអង្គការនានា ដែលខំប្រឹងរួមគ្នា​ ដើម្បីស្ដារ​អត្តសញ្ញាណ​ខ្មែរ​ឡើងវិញ ។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • February 28, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday