ការបង្ហាញអំពីសំលៀកបំពាក់តាមរយៈវប្បធម៌ និង ក្បាច់ចម្លាក់បុរាណខ្មែរ

ដឹកនាំដោយ ជា នាង ៨៩នាទី ២០០៨ ភាសាខ្មែរ

លោក​ជា នាង ជា​បុគ្គលិក​នៃ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ នឹង​​នាំ​លោក​​អ្នក​​ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនា​ចរណ៍​​នៅ​សារៈ​មន្ទីរ​ជាតិ។ គាត់​​សិក្សា​​ពី​សម្លៀក​បំពាក់​ប្រពៃណី តាម​រយៈ​​ការ​​សង្កេត​​លើ​​រូប​​ចម្លាក់​។

avatar
  • August 4, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /homepages/5/d177173837/htdocs/bophanalive/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 158