ការលេចត្រដែតឡើងជាថ្មីនៃនាដកាសួគ៌ា

ដឹកនាំដោយបែកដូ ហ្សង់ ល្វី (Berdot, Jean-Louis) ឆ្នាំ១៩៩៤ រយៈពេល៥៣នាទី ភាសាបារាំង

ក្រោមរបបប៉ុលពត ៩០% នៃសិល្បករបានបាត់បង់ជីវិតដោយនាំ
យកចំណេះវិជ្ជារបស់គេទៅជាមួយ។ លោកស្រី ឯម ធាយ ជាមនុស្សចុងក្រោយគេម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹង
ផែ្នករបាំប្រពៃណីនេះ។ សព្វថៃ្ងនេះ គាត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
អតីតកាលដើម្បីបងើ្កតរបាំចម្ប៉ាមាសទេសឡើងវិញ ដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាំអប្សារា។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • March 26, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday