កាសាប្លង់កា

ដឹកនាំដោយ មីឆែល គួរទីរ ១០២នាទី ឆ្នាំ១៩៤៣ និយាយជា ភាសាអង់គ្លេស

លោក​ Rick Blaine (ហូមផ្រេរ ប៊ូរហ្គាត) ដែល​ជាម្ចាស់​ក្លិប​រាត្រី​មួយ​ក្នុង​រដ្ឋ Casablanca រកឃើញ​អណ្ដាតភ្លើ​ចាស់​របស់​គាត់​ Ilsa (អ៊ិន​ហ្គ្រីត​ប៊ឺរ​មែន​) គឺ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ជាមួយ​ស្វាមី​ជោគជ័យ Laszlo (លោក​ប៉ុល ហេនរេដ​)។ Laszlo គឺ​ជា​ពួក​ឧទ្ទាម​ល្បី​ល្បាញ​ និង​ជាមួយ​អាឡឺម៉ង់​នៅ​លើ​កន្ទុយ​របស់​គាត់​ Ilsa ដឹង​ពី​លោក​ Rick អាច​ជួយ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​ចាក​ចេញ​ពីប្រ​ទេស។​

avatar
  • February 27, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club