កុមារអង្គរ

ផលិតដោយ France Region 3 និង Unicef ៦៥នាទី ១៩៨២ ភាសា​​បារាំង

បទយកការណ៍ស្ដីអំពី​សង្គម​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​អប់​រំ សិល្បៈ និង​វប្បធម៌ ដែល​ត្រូវ​បាន​កសាង​ឡើង​វិញ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ក្រោយ​ការ​ដួល​រលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ កុមារ​កម្ពុជា​ជួប​ការ​លំបាក​យ៉ាង​ខ្លាំង ដែល​រំខាន​ដល់​ការ​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។ វិស័យ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឲ្យ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា​នោះ​ទេ ជា​ពិសេស​គឺ​ការ​អប់​រំ​កុមារ​តូចៗ។

avatar
  • May 5, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /homepages/5/d177173837/htdocs/wordpress/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 27