កុំស្មានបងភ្លេច

ដឹកនាំ ចន ភីរ៉ូហ្សី ផលិតឆ្នាំ​២០១៤ រយៈពេល​១០៦នាទី ភាសាអង់គ្លេស

មុននឹងពើប​ប្រទះ​នូវ​សង្គ្រាម​ស៊ីវិល​ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ សិល្បៈ​តន្ត្រី​ខ្មែរ​មាន​លក្ខណៈ​ទំនើប​អស្ចារ្យ ជា​ពិសេស គឺ​វត្តមាន​នៃ​តន្ត្រី​រ៉ក់ ដែល​ទទួល​រង​ឥទ្ធិពល​ពី​លោក​ខាង​លិច។ តែ​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ ខ្មែរ​បាន​បាត់បង់​តន្ត្រី​រ៉ក់ តាំង​ពី​ពេល​ដែល​​ខ្មែរ​ក្រហម ​ចូល​កាន់​កាប់​ក្រុង​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥។ «កុំស្មាន​បងភ្លេច» នឹង​សើ​រើ​ឡើង​វិញ នូវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​អស្ចារ្យនៃ​តន្ត្រី​រ៉ក់​ខ្មែរ ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​នឹក​ស្មាន​មិនដល់។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 7, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday