កូនសៀវភៅព្រៃ

ដឹកនាំដោយ Zoltan Korda ឆ្នាំ ១៩៤២ រយៈពេល ១០៥នាទី និយាយជាភាសាអង់គ្លេស។

រឿង កូន​សៀវភៅ​ព្រៃ គឺ​ជា​រឿង​ដ៏​ល្បី​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក កាល​ពី​ឆ្នាំ១៩៤២ ដែល​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​នេះ​និយាយ​អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម ​របស់​ប្រជា​ជន​ឥណ្ឌា និង​ព្រៃ កាល​ពី​អតីកាល។ ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់ ឈ្មោះ មុហ្គលី ដែល​ធំ​ដឹង​ក្តីជា​មួយ​ឆ្កែ​ចចក​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​នៃ​ប្រទេសឥណ្ឌាហើយ​​ក្មេង​ប្រុស​នេះ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ភូមិ​ចាប់​បាន ហើយ​ជួយ​ដោយ អ្នកស្រី Messua ដែល​គាត់​មិន​ដឹង​ថា ​ក្មេង​នេះ​ជា​កូន​របស់​គាត់ ដែល​បាន​បាត់​បង់​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​សត្វ​ខ្លា​ចូល​អុក​ឡុក​ភូមិ។

avatar
  • August 6, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club