ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

បង្ហាញជូនភាពយន្តឯកសារមួយចំនួន

ពិធីបុណ្យអុំទូកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ (ទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនាឆ្នាំ១៩៥៤ ដែលផលិតដោយបណ្ណសារកងទ័ពបារាំង រយៈពេល៣នាទី សខ្មៅ ភាសាខ្មែរ )

ការសាកល្បងថតកុនកម្ពុជា
ដឹកនាំដោយហ្សង់ព្យែ ហ៊្សង់សង់ (Jean-Pierre Janssen) រយៈពេល៣១នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ១៩៦៩ ភាសាខ្មែរ

ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៃឯកឧត្តមសេនីយ៍ ហ្សាល ដឺហ្គោល
ស្ថាប័នឯកសារព្រះវររាជបិតា ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ រយៈពេល២៧នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ១៩៦៦ ភាសាខ្មែរ

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • November 1, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday