ក្មេងស្រីនៅលើវិថីជីវិត

ដឹកនាំដោយអង់ដ្រេ តេជីណេ ១០២នាទី ២០០៨ ភាសាបារាំង និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ហ្សាន រស់​នៅ​ជន​បទ​យ៉ាង​មាន​សេច​ក្ដីសុខ​ជា​មួយ​ម្ដាយ​នាង​ឈ្មោះ​លូ​អ៊ីស​។ ហ្សាន ​មិន​សូវ​ខ្វាយ​ខ្វល់​រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​នោះ​ឡើយ។ អ្នក​ស្រី​លូ​អ៊ីស​ លួច​ប៉ង​ចង់​ឲ្យកូន​ស្រី​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​មេ​ធាវី​ល្បី​ គឺ​លោក សា​ម៉ុយ​អ៊ែល ប្លឺស្ដែ​ន​ ដែល​ធ្លាប់​ស្គាល់​គ្នា​កាល​នៅ​ក្មេង​។ ពិភព​របស់​ហ្សាន និង​លោក​ប្លឺស្តែន ​គឺ​ខុស​គ្នា​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​។ ប៉ុន្ដែ​ ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​មក​ជួប​គ្នា​នៅ​លើ​សង្វៀន​ជម្លោះ​មួយ​ ដោយ​សារ​តែ​ពាក្យកុហក​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ ដែល​ហ្សាន​បាន​ប្រឌិត​ឡើង ការ​កុហក​ដែល​រីក​ធំ​ទៅ​ជា​ព័ត៌មាន​ដ៏​ធំ​ និង​ក្លាយ​ជា​រឿង​នយោបាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។

avatar
  • July 9, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club