ក្រដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើង

ដឹកនាំដោយលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី មានរយៈពេល ៨៧នាទី ផលិតនៅឆ្នាំ ២០០៦ ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្ត​ឯកសារ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​សង្គម​ខ្មែរ​តាម​រយៈ​ជោគ​វាសនា​របស់​នារី​រក​ស៊ី​ផ្លូវ​ភេទ ដែល​ទទួល​រង​នូវ​ផល​វិបាក​បន្សល់​ពី​សង្រា្គម​រយៈ​ពេល​ជិត​១០ឆ្នាំ។ ពួកគេ​រស់​នៅ​ចំ​កណ្តាល​បេះដូង​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ភាព​អៀន​ខ្មាស​បណ្តាល​អោយ​ពួកគេ​បន្ត​ប្រកប​របរ​នេះ និង​មិន​ហ៊ាន​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​វិញ។

ដា ជា​នារី​ប្រកប​របរ​រក​ស៊ីផ្លូវ​ភេទ​មួយ​រូប​ក្នុង​ចំណោម​នារី​ដទៃ​ទៀត បាន​បោក​បញ្ឆោត​ប្អូន​ស្រី​របស់​ខ្លួន​អោយ​ធ្លាក់​ក្នុង​នរក​ដូច​រូប​នាង។ តើ​ជីវិត​នាង និង​ប្អូន​ស្រី​របស់​នាង​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​?

avatar
  • September 5, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday