ក្រៃថោងក្រពើសារ៉ាវ៉ាន់

ដឹកនាំដោយហ៊ុយ គឹង ៨៥នាទី ឆ្នាំ១៩៧៤ ភាសាខ្មែរ

រឿងក្រៃថោងក្រពើសារ៉ាវ៉ាន់ គឺជារឿងព្រេងបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយ។ សារ៉ាវ៉ាន់រស់នៅ និងរៀនសិល្ប៍​វិជ្ជា​ជាមួយ​តាឥសី ហើយ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សត្វ​ក្រពើ ដោយសារ​ការ​ធ្វេស​ប្រហែស​ប្រើ​សិល្ប៍​វិជ្ជា​ផ្ដេសផ្ដាស់។ សារ៉ាវ៉ាន់​តែងតែ​ចម្លងគ្រូ​ទៅ​ត្រើយម្ខាង​នៃទន្លេ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ថ្ងៃមួយ វាជួប​នឹង​ក្រពើ​ដ៏ធំ​មួយ​​មក​យារយី វា​បង្ខំ​ចិត្ត​លេបគ្រូ​ចូល​ក្នុងពោះ ដើម្បីការពារជីវិតគាត់ តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការគិត ជីវិតរបស់វាលែងដូចមុន។

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • February 11, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday