ខ្សែភាពយន្ដក្នុងគម្រោង ៖ ការបន្លឺសំឡេងរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច និងក្រុមដែលត្រូវបានគេរើសអើង

ផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ២០១៩ រយៈពេល៨១នាទី ភាសាដើម មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នេះគឺជាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសារ ដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់បេក្ខជនចំនួន ១២ នាក់។ បេក្ខជនមកពីទីជនបទនៃកម្ពុជា ដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងបន្ទាយមានជ័យ ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយគម្រោងក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេថតភាពយន្តឯកសារនៅឯខេត្តរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ គឺដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ជាពិសេសដល់ស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិច និងក្រុមដែលត្រូវបានគេរើសអើង និងផ្តល់សំឡេងបញ្ចេញមតិដល់ពួកគេ តាមរយៈពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី។

រឿង ទំពាំងខ្វះទឹក ដោយ ឌិន រ៉ូដា, រឿង បារម្ភ ដោយ លឿន ឈូក និង ព្រឹល ព្រីង, រឿង ស៊ូទ្រាំ ដោយ ម៉ាំង លៀន និង ឡេង វុនណេង, រឿង កាណាប ដោយ សេវ ប៉ៅ, រឿង កុំបោះបង់ ដោយ ភោគ រ៉ានី

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • December 18, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday