ខ្សែភាពយន្ដដកស្រង់ចេញពីគម្រោង ៖ ការអភិរក្សសត្វដំរី និងបទពិសោធរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា រឿងដានស្រអាប់ រឿងមរតក និង រឿងជម្រកខ្ញុំ

ផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ២០២០ រយៈពេល៥៤នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

គម្រោងនេះបានជ្រើសរើសយុវជនចំនួន១២នាក់ ព្រមទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលពួកគេអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការផលិតភាពយន្តដោយចុះទៅសិក្សានៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់។ ជាលទ្ធផល បន្ទាប់ពីរយៈពេល១២ខែ ពួកគេបានសម្រេចនូវភាពយន្តឯកសារចំនួនបីរឿងដែលបង្ហាញពីការអភិរក្សគំរូទៅលើសត្វដំរី ចំណេះដឹងផ្នែកបរិស្ថាន និងវប្បធម៌របស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • December 11, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday