ខ្សែភាពយន្តខ្លី៦រឿង

ផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ៤២នាទី ២០១៥ ភាសាខ្មែរ និងមាន​អក្សរ​អង់គ្លេស រត់ពីក្រោម

ភាពយន្តខ្លីៗចំនួន៦រឿង​ចុង​ក្រោយ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​គម្រោង One Dollar Project ៖

វាសនា (ដឹកនាំដោយរឿន លក្ខណា) រស់ដោយសារខ្មោច (ដឹកនាំដោយ ញឹម ផល្លី) នំផ្អែម (ដឹកនាំដោយ លី យូអុី) អ្នកកាត់ស្មៅ (ដឹកនាំដោយ ឈុំ ផានិត) ស្បែកជើង (ដឹកនាំដោយ ចេវ ឌឿន) បីថ្ងៃទៀត (ដឹកនាំដោយ សុខ ចាន់ដារ៉ូ)។

avatar
  • November 5, 2016 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday