គ្មាននាគ គ្មានជីវិត

ដឹកនាំដោយដានីញ៉ែល វីន ៣២នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មែរ

វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​ចៃដន្យ​ឡើយ​ដែល​ទន្លេ​មេគង្គ តំណាង​ឲ្យ​នាគ​រាជ ជា​ប្រភព​នៃ​សុភមង្គល និង​ជី​ជាតិ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ គម្រោង​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​មួយ​ចំនួន​ធំ​ដែល​ភាគ​ច្រើន​សាង​សង់​ឡើង​នៅ​ប៉ែក​ខាង​​ក្រោម​នៃ​ទន្លេ ផ្ដល់​ផល​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ធន​ធាន​ជល​ផល​របស់​ប្រទេស​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​។​ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ឯកសារ​នេះ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​របស់​គម្រោង​ទាំង​នោះ ព្រម​ទាំង​សក្ខី​ភាព​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​សំណាក់​អ្នក​នេសាទ និង​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​។

avatar
  • July 25, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday