ចលនាចងចាំ

ការសម្ដែងរបាំសហសម័យ

ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​រំឭក ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា និង​អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​សម្ដែង​របាំ​សហ​សម័យ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ចលនា​ចង​ចាំ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​សម្ដែង​ដោយ អង្គ​ការ​អេពិក​អាត អង្គការ​សិល្បករ​ថ្មី​នៃ​កម្ពុជា និង​អង្គការ ភែនឌែន នៅ​រោង​ផ្កាស្លា នៃ​សារ​មន្ទីរ​ជាតិ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ពី​ថ្ងៃទី ៥-៧ មិថុនា។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ ជាមួយ​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ចលនា​ចងចាំ អង្គការ​អម្រឹតា​សិល្បៈ​នឹង​ធ្វើការ​សម្រប​សម្រួល​ជាមួយ​សិល្បករ ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​ក្រោយ​ការ​សម្ដែង​​។

avatar
  • June 6, 2015 · 7:00 am
  • Bophana Center
  • Acts of Memory