ជនរងគ្រោះ– Online

ផលិតដោយយូនីសេហ្វ (UNICEF) ឆ្នាំ២០០១ រយៈពេល៤៧នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ស្រីពៅ មានស្រុកកំណើត នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។ ថ្ងៃមួយ នាងត្រូវបានស្រ្ដីម្នាក់ឈ្មោះសំណាង បោកប្រាស់រូបនាងយកទៅលក់នៅក្រុងភ្នំពេញ។
លោកសារិទ្ធិ និង លោកវាសនា ជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសមានបេសកកម្មសង្រ្គោះស្រីពៅ។ ពួកគេទាំងពីរនាក់ បានព្យាយាមស្វែងរកស្រីពៅ នឹង ចង់រំដោះខ្លួននាងអោយរួចផុតចេញពីផ្ទះបនពេស្យា។ តើប៉ូលីសទាំងពីរអាចជួយសង្រ្គោះស្រីពៅបានដែរឬទេ? តើជីវិតរបស់ស្រីពៅនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • September 11, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday