ជីវិត និងការស្លាប់នៅព្រះវិហារ

ដឹកនាំដោយ ដាវីដ ហ្វែនហ្គោល ផលិតឆ្នាំ ២០១៤ រយៈពេល៥១នាទី ភាសាអង់គ្លេស

ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ​​ យក​ជម្លោះ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ដើម្បី​​បង្ហាញ​​ពី​​ភាព​​តាន​​តឹង​​នយោបាយ និង​វប្បធម៌ រវាង​កម្ពុជា និង​ថៃ។ អ្នក​ខ្លះ​មើល​ឃើញ​ថា​នេះ​ជា​ជម្លោះ​ឥត​ប្រយោជន៍ ឯ​​អ្នក​​ខ្លះ​ទៀត​អះ​អាង​ស្រេច​ហើយ​ថា ពួក​គេ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ដល់​ស្លាប់.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 14, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday