ដើមក្រសាំង

ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា ៣០នាទី ឆ្នាំ២០០៦ ភាសាខ្មែរ និងអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សាំង​គឺ​ជា​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ទទួល​រង​ការ​វាយ​ធ្វើ​បាប​ពី​ប្តី​របស់​នាង ហើយ​នាង​បាន​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នេះ​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​។ ដោយ​សារ​តែ​ទ្រាំ​មិន​បាន​នឹង​អំពើ​ហិង្សា​របស់​ប្តី​នាង សាំង​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​នាំ​កូន​រត់​ចេញ​ពី​ផ្ទះ។ មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន ដោយ​សារ​តែ​មនោសញ្ចេតនា​ប្តី​ប្រពន្ធ​មិន​អាច​កាត់​ផ្តាច់​បាន សាំង​ក៏​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រឡប់​មក​រួមរស់​ជាមួយ​ប្តី​របស់​នាង​វិញ។ តើ​ប្ដី​នាង​ប្រាកដ​ជា​ឈប់​វាយ​ដំ​នាង​ពិត​មែន​ឬ?

ចូលរូម​ទស្សនា​ដោយសេរី !
សូម​ស្វាគមន៍ទាំង​អស់​គ្នា !

avatar
  • March 28, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday