ថាវរីមាសបង

ផលិតដោយកងចក្រភាពយន្ដ ឆ្នាំ១៩៦៩ រយៈពេល១០៩នាទី ភាសាខ្មែរ

សុជាតិ និង ថាវរីបានរៀបអាពាណ៍ពិពាណ៍ជាមួយគ្នា តែទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ទៀតមានការខកចិត្ដ គឺសូនី ប្អូនស្រីរបស់ថាវរី និង សុរិន មិត្ដរបស់សុជាតិ ត្បិតសូនីលួចស្រលាញ់សុជាតិ ឯសុរិនលួចស្រលាញ់ថាវរី ។ សូនីមានការខូចចិត្ដយ៉ាងខ្លាំង រហូតត្រូវគេចខ្លួនទៅសំរាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ។ តើស្នេហារបស់ថាវរីនិងសុជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • January 29, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday