ទន្លេកោងមួយ

ដឹកនាំដោយលោកស្រី សុភីលីន- ជាមស្សាភារ៉ូ (២០១៣), ៥២នាទី, និយាយជា ភាសា អង់គ្លេស

ទន្លេកោងមួយគឺជាការសម្តែងដែលអម នឹងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនៅរោងកុន
Jonceនៃទីក្រុងញូយ៉ក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយវិទ្យាស្ថានសិល្បៈខ្មែរ ។

ការសម្តែងនេះនិយាយអំពីក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះ កាលី ដែលគ្រួសារ
របស់នាងត្រូវក្រពើស៊ីហើយនាងប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យកើតជាក្រពើដ៏មាន
មហិទ្ធរិទ្ធិ កម្លាំងខ្លាំងដើម្បីសងសឹកសម្លាប់ក្រពើនោះវិញ ។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • December 20, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday