ទន្លេមេគង្គ

ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ឌូក្លាស វាឆូល ឆ្នាំ ២០១២ រយៈ​ពេល ៥៣នាទី ជា​ភាសា​អង់គ្លេស

ភាពយន្ត ដែលជាស្នាដៃរបស់សមិទ្ធិករ និងផលិតករឯករាជ្យ គឺ​លោក ឌូក្លាស វាឆូល និង​​ស្វែង​​យល់​​ពី​​ការ​​អភិវឌ្ឍ​នៃ​​វារី​​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​​ទន្លេ​​មេ​គង្គ ។ តើ​​ប្រជា​ជន​​យល់​​យ៉ាង​​ណា​​ដែរ ចំពោះ​​ការ​​អភិវឌ្ឍ​វារី​អគ្គិសនី? តើការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? តើ​គេ​គិត​ថា​នឹង​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង?

avatar
  • April 28, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /homepages/5/d177173837/htdocs/wordpress/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 27