ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

ជ្រើសរើសឯកសារចំនួន២

ដើម្បីអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូនភាពយន្តឯកសារចំនួន២ នៅសម័យកម្ពុជា
ក្រោមអាណានិគមបារាំង

ឯករាជ្យនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជា
ផលិតដោយលោកឧត្ដមសេនីយ៍ឯក អាំ រ៉ុង ៤០នាទី សខ្មៅ ភាសាខ្មែរ
ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ ទាមទារបានឯករាជ្យទាំងស្រុងជូនប្រទេសកម្ពុជា
ពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ១៩៥៣ ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាម ។
សម្តេច នរោត្តម សីហនុ បានបង្កើតគណបក្សសង្គមរាស្រ្តនិយម
ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ១៩៥៥។

អនុសេនីយ៍ឯក អ៊ូច បេដេទី មកឥណ្ឌូចិន
ផលិតដោយអ៊ូច បេដេទី (Hugues Bedetti) រយៈពេល១៣នាទី ១៩៥៤ ពណ៌ធម្មជាតិ ភាសាខ្មែរ
ជារូបភាពដែលថតបានក្នុងអំឡុងពេលលោកអនុសេនីយ៍ឯក អ៊ូច បេដេទី (Hugues Bedetti) ធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។ បន្ទាប់មក លោកក៏បន្ដទៅខ្ពង់រាបដាឡាត់ និង តំបន់ជនជាតិភាគតិច។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • November 8, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday