ទីក្រុងអូស្លូ ថ្ងៃ ៣១ សីហា

ដឹកនាំដោយចាវជិម ទ្រីយឺ ភាសាន័រវេស និងមាន អក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ជាសាច់រឿងបង្ហាញពីថ្ងៃមួយនៃជីវិត របស់អែនឌឺ បុរសវ័យក្មេងកំពុងផ្ដាច់
ថ្នាំញៀន នៅមណ្ឌលព្យាបាល អ្នកញៀនថ្នាំ ដែលសុំផ្អាកទទួលការ
ព្យាបាលមួយ រយៈពេលខ្លី ដើម្បីទៅសម្ភាសការងារ ហើយក៏បានទៅជួប
មិត្តភក្តិចាស់ នៅទីក្រុង អូស្លូ។

ខ្សែ​ភាពយន្ត បែបនាដកម្ម នេះទទួលបានពានរង្វាន់ជាខ្សែភាពយន្តឆ្នើម
និងពានរង្វាន់ផ្នែករូបភាព ភាពយន្តល្អបំផុតនៅឯមហោស្រពភាពយន្ត
អន្តរជាតិ ទីក្រុង ស្តុកខម ឆ្នាំ២០១១។ វាស្ថិតក្នុងចំណោម ខ្សែ​ភាពយន្តបី
របស់ន័រវេស ដែលជាប់បញ្ជី ឈ្មោះចូលអូស្ការលើកទី ៨៤។

ទស្សនាដោយសេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • January 24, 2015 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club