ទូកទៅកំពង់នៅ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ៩៤ នាទី ២០០០ ភាសាបារាំង

ខ្សែភាពយន្ត និយាយអំពីជីវិតរបស់បុប្ជា ដែលជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ទៅ​ប្រទេស​បារាំង​កាល​ពី​សម័យ​សង្គ្រាម។ នាង​បាន​ជួប​នឹង​បុរស​ជន​ជាតិ​​​វៀតណាម​​ម្នាក់ ដែល​បាន​រត់​ភៀស​ខ្លួន​កាល​ពី​សម័យ​សង្គ្រាម​នៅ​វៀតណាម​ដែរ។ អ្នក​ទាំង​ពីរ​ចូល​ចិត្ត​ទៅកាស៊ីណូលេងល្បែង ដើម្បីបំភ្លេចពី​សោកនាដកម្ម​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ពួកគេ។

ទស្សនាដោយសេរី!

avatar
  • January 21, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday