ទំនប់ទប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច

ដឹកនាំដោយប៉ាន់ រិទ្ធី ១១០នាទី ឆ្នាំ២០០៩ ភាសាបារាំង និង​មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពីក្រោម

ឥណ្ឌូចិន ឆ្នាំ១៩៣១​ក្នុង​ឈូង​សមុទ្រ​ថៃ​ តាម​​ឆ្នេរ​​មហា​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិច: ស្រ្តី​ជា​ម្តាយ​ម្នាក់​ប្រឹង​ រស់​ទាំង​លំបាក ជាមួយ​កូន​ពីរ​នាក់ គឺ​សូសេហ្វ (២០ឆ្នាំ) និង​ស៊ូហ្សាន (១៦ឆ្នាំ)។ គាត់​ដឹង​ថា ពួកគេ​នឹង​ចាក​ចេញ​ពី​គាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ។ គាត់​បាន​ចំណាយ​​​ធន​ធាន​ទាំង​ប៉ុន្មាន ទៅ​លើ​ដី​ ដែល​លិច​ទឹក និង​ដែល​មិន​អាច​ដាំ​ដុះ​បាន ដោយ​សារ​ចាញ់​បោក​ ពួក​រដ្ឋបាល​អាណានិគម………..

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 15, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club