បង្សុកូល ៖ ការរំឭកដល់កម្ពុជា

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី និង ហ៊ឹម សុភី ឆ្នាំ២០១៩ រយៈពេល៦៥នាទី ភាសាដើម

ជាសិល្បៈនៃការតែងនិពន្ធថ្មី បញ្ចូលគ្នារវាងតន្ត្រី សំឡេង រូបភាព កាយវិការ និងធាតុផ្សំនានា បង្កើតបានទស្សនីយភាពពិសេសមួយ។ នេះគឺជាស្នាដៃនិមិត្តឡើងដំបូងនៃបទភ្លេង និងកំណាព្យមួយបែបទៀត ដើម្បីជាការជួយដោះស្រាយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយផ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលវិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងនោះបានកើតឡើងនាចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • May 21, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday