បញ្ហាកម្ពុជា

ដឹកនាំដោយប៊ែរណា ហ្សក ៥១នាទី ២០០០ ភាសាខ្មែរ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ ១៧ មេសា ១៩៧៩ គឺជា​ពេល​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ក្តោប​ក្តាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ផ្តួល​​រំលំ​របប លន់ នល់។ ហ្សង់ ឡាគូទៀ ដែល​ជា​អ្នក​កាសែត​ជំនាញ​​ខាង​​តំបន់​ឥណ្ឌូ​ចិន គឺជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ដែល​បាន​គាំទ្រ​ចលនា​បដិវត្តន៍​នេះ មុន​ពេល​ប្រកាស​ពី​កំហុស​ឆ្គង​របស់​គាត់​នៅ​តាម​ទូរ​ទស្សន៍។ ក្នុង​ភាព​យន្ត​នេះ គាត់​នឹង​ត្រឡប់​មក​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​កម្ពុជា​សម័យ​នោះ​ជាមួយ​នឹងរូបភាព។

avatar
  • May 26, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /homepages/5/d177173837/htdocs/wordpress/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 27