ប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់

ដឹកនាំដោយម៉ាកសឺឡា ហ្វែរ៉ារុ ៨៦នាទី ២០០៩ ភាសាបារាំង

មិនថាជាកូនទាហាន មេទាហានឬក៏ជនស៊ីវិល ដែលរួច​ជីវិត​ពី​ជំរំ​របស់​វៀតមិញ បានចេញមកផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​ជា​លើក​ទី១ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង។ ដោយ​ត្រូវ​គេ​ចាប់​ខ្លួន អំឡុង​សង្គ្រាម​ឥណ្ឌូចិន អ្នកទោសទាំងនេះ បានក្លាយជាគ្រឿងឃោសនារបស់ក្រុមស្នងការនយោបាយហូជីមិញ។ ខ្សែភាពយន្តនេះ គឺរៀបរាប់​រឿង​ពិត​របស់អ្នក​ទោស​ទាំងនេាះ។

avatar
  • November 12, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club