ប្រទេសបារាំង​គឺជា​​មាតុភូមិ​របស់យើង

ដឹកនាំដោយប៉ាន់ រិទ្ធី ៧៤នាទី ឆ្នាំ២០១៤ គ្មានសំលេង

ភាពយន្ដនេះគ្មាន​សម្លេង ពណ៌នា​អំពី​ជំនួបបរាជ័យ​រវាង​វប្បធម៌​ពីរ ដែល​នាំ​​មក​ឲ្យ​អាណានិគមមួយ​ពោរ​ពេញ​ ដោយ​ភាព​ហិង្សា​ ខណៈ​ពេល​ដែល​គេ​គួរ​តែ​អាច​បញ្ចៀស​បាន​នូវ​សង្រ្គាម ភាព​វឹកវរ និង​ការ​បំផ្លាញ។ ភាព​យន្ដ​នេះ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ដោយ​ រូបភាព​បណ្ណសារ ដែល​ត្រូវ​បាន​ថត​មួយ​ផ្នែក​ធំ​នៅ​ឥណ្ឌូចិន ក្នុង​ដើម​សតវត្ស​ទី​២០។ វា​គឺជា​ការ​ពិចារណ​ទៅ​លើ​ការ​ចង​ចាំ ដោយ​ប្រើ​រូបភាព​នៃ​ភាពយន្ដ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 29, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club