ប្រវត្តិទីក្រុងក្នុងរបប សង្គមរាស្ត្រនិយម

ក្រោមអធិបតីភាព លោកឯកឧត្តម ឃួន ឃុននាយ

បាឋកថា ស្ដីអំពីរបបសង្គមរាស្ត្រនិយម និងសមិទ្ធិផលផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរបបនោះ។

បាឋកថា​នេះ​អម​ដោយ​ ពិព័រណ៍​ «មានពេលមួយនោះ…ទីក្រុងភ្នំពេញ»​ ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​នៅ​កម្ពុជា​ និង​ការ​រួម​ចំណែក​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា​។ ​
ពិព័រណ៍​ បាឋកថា​​ចំនួន​​ពី​រ​ និង​​កិច្ច​ពិភាក្សា​​តុមូល​​ នឹង​​បង្ហាញ​​ពី​​ជ្រុង​​នា​នា​​នៃ​​ទី​​ក្រុង​​​ភ្នំពេញ​​ដូច​ជា​ ​បេតិកភណ្ឌ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ ស្ថាបត្យ​កម្ម​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ដើម​ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​បណ្ដា​អ្នក​អន្តរាគមន៍​ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេងៗ​ ។​ រាល់​បាឋកថា​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្នុង​សាល​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ បារាំង​នៃ​កម្ពុជា​។​ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បើក​ទូលាយ​ចំពោះ​សាធារណជន​ និង​បក​ប្រែ​បណ្ដាក់​ជា​បី​ភាសា​(បារាំង​ ខ្មែរ​ និង​អង់​គ្លេស​)។ ​

វិទ្យាស្ថានបារាំង នៃកម្ពុជា
អគារលេខ២១៨ ផ្លូវលេខ១៨៤ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ២១៣ ១២៤/ ១២៥

avatar
  • October 7, 2014 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Conferences