ប្រវត្តិសង្ខេបអំពីក្បាច់គុណល្បុក្កតោ – វគ្គ១ -Online

ដឹកនាំដោយព្យែរីយ៉េ ដានីញ៉ែល (Perrier, Daniel) ឆ្នាំ២០១០ រយៈពេល៥២នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីការហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណល្បុក្កតោនៅសាលាគុណល្បុក្កតោភ្នំពេញ ដែលដឹកនាំដោយគ្រូដ៏ល្បីម្នាក់ ឈ្មោះសាន គឹមស៊ាន។ ប្រវត្តិក្បាច់គុណល្បុក្កតោចាប់ផ្ដើមនៅសម័យខ្មែរ-មន នៅសតវត្សទី១០។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • September 25, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday