ផ្កាកុលាបនៃភ្នំបូកគោ-Online

ផលិតដោយខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ១៩៦៩ រយៈពេល៩៤នាទី ភាសាខ្មែរ

នៅលើភ្នំបូកគោ វរសេនីយ៍ឯក ហាស៊ឺហ្កាវ៉ា បានធ្វើប្រតិបត្តិការរឹបអូសយកសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុង ហើយបានប្រកាសឯករាជ្យជូនកម្ពុជា។ វរសេនីយ៍ឯកបានជួបកញ្ញា រ៉ូហ្សែត ជាជនជាតិខ្មែរកាត់បារាំង និងជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្កានិងបន្លែ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅលើទំព័រ

avatar
  • November 6, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday