ផ្ទះ

ដឹកនាំដោយលោក អាមូស ជីតៃ មានរយៈពេល ៤៩នាទី ភាសាដើម និងភាសាអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

រឿង​ប្រវត្តិរបស់​ផ្ទះ​មួយ​នៅ ជេរូសាឡឹម និង​អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ។ គាត់​គឺ​ជា​គ្រូពេទ្យជនជាតិ​ប៉ាឡេស្ទីន ដែល​ជា​គ្រួសារ​ជនជាតិ​ជ្វីស​ភៀស​ខ្លួន នៃ​ប្រទេស​អាល់​សេ្សរ៉ី និង​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ចជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ម្នាក់​ទៀត ដែល​ពួក​គេ​បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ទី​នោះ។ គ្រប់​រឿង​រ៉ាវ​ទាំង​អស់​នេះ បង្ហាញ​ពី​គ្រប់​ជំហ៊ាន​នៃ​ការ​សាងសង់។​ជីតៃ ​បាន​ផ្តិត​យក​រូបភាព​ទាំងអស់​នេះ​នៅ​ក្នុង​កាម៉េរារបស់​គាត់ ដោយ​មូលហេតុ​ថា មនុស្ស​ទាំង​​នេះ​មើល​វត្ថុតែ​មួយ ក៏​ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​មើល​ឃើញ​ចំនុច​ពិសេស​របស់​វា​ផ្សេងៗ​គ្នា។

avatar
  • July 23, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club