ពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈស្ដីពី​ផ្កាស្លា​ក្រោម​អង្គការ​

ពីថ្ងៃទី ១០ មករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា

បើកពិព័រណ៍ ថ្ងៃទី១២​ មករា ម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច

ពិព័រណ៌ស្នាដៃ​សិល្បៈស្តីពី​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​​​​​​ដោយ​​​​​បង្ខំ​​​ក្នុង​​សម័យ​ខ្មែរ​​ក្រហម គឺជា​​សមិទ្ធិផល​នៃ​​កិច្ច​​ពិភាក្សា​​​ជាមួយ​​សិល្ប​ករ​ ដែល​​រៀបចំ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា។ កិច្ចពិភាក្សា​នោះ គឺជា​សកម្មភាព​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សកម្មភាព​ជាច្រើន​របស់​គម្រោងផ្កាស្លា​ក្រោម​អង្គការ។ គម្រោង​ផ្កាស្លា​ក្រោម​អង្គការ គឺជា​គម្រោង​សំណង​ស្នើ​តែមួយ​គត់ នៅ​ចំពោះ​មុខ អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២/០២ ដែល​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ទៅ​លើ​ទុក្ខ​សោក​របស់ ជន​រង​គ្រោះ នៃ​ការ​​បង្ខំ​​ឲ្យ​រៀប​​ការ នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ ស្នាដៃ​សិល្បៈទាំង​នេះ លេច​ចេញ​ជា​រូបរាង​ឡើង​តាមរយៈ​ការ​ប្រើ​​ប្រាស់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ផ្ទាល់​មាត់​របស់ ជនរងគ្រោះ​នៃការបង្ខំឲ្យរៀបការ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ប្រភព​ដ៏​មាន សក្តានុពល​ក្នុង​ការ​បំផុស​គំនិត ឬ ការ​បង្កើត​ស្នាដៃ​សិល្បៈ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 12, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Exhibitions