ពិភពឧស្សាហកម្ម

ដឹកនាំដោយ ឆាលី ឆាភ្លីន ៨៧នាទី នៅឆ្នាំ ១៩៣៦ ភាសាអង់គ្លេស

ក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះ សាក់ឡូ​ដើរ​តួ​ជា​កម្មករ ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ដំឡើង​ខ្ចៅ។ នៅ​ទីនោះ​មួយ​ថ្ងៃៗ គាត់​គិត​តែ​ពី​ប្រឹង​មួល​ខ្ចៅ មាន​ទាំង​ម៉ាស៊ីន​បញ្ចុក​បាយ​ស្រាប់ ។ ទី​បំផុត គាត់​ទៅ​ជា​សរសៃ​ប្រាសាទ​វិល​វក់ មួល​ខ្ចៅ​អត់​ទាន់ ធ្វើ​ឲ្យ​រោង​ចក្រ​រញ៉េ​រញ៉ៃ។ គាត់​ដើរ​មួល​តាំង​ពី​ឡេវ​អាវ​របស់​ស្រីៗ​ ដែល​ដើរ​កាត់​តាម​ផ្លូវ​គ្មាន​សល់។ គាត់​ក៏​ត្រូវ​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​វិកល​ចរិក។ ពេល​ចេញ​ពី​ពេទ្យ គាត់​ក៏​ត្រូវ​គេ​ច្រឡំ​ចាប់​ខ្លួន​ពី​ក្នុង​ហ្វូង​បាតុ​កម្ម​របស់​អ្នក​អត់​ការ​ងារ​ធ្វើ។ គាត់​ក៏​ត្រូវ​គេ​ចាប់​ញាត់​ពន្ធធនាគារ…

avatar
  • June 25, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club