ព្រលឹងវិលវល់

ដឹកនាំដោយអាវីវ៉ា ហ្ស៊ីក្ល័រ (Aviva, Ziegler) ឆ្នាំ២០១៩ រយៈពេល៧៤នាទី ភាសាដើម មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពី

ភាពយន្ដឯកសារ ព្រលឹងវិលវល់ បង្ហាញពីដំណាក់កាលនៃការបង្កើតសិល្បៈ “បង្សុកូល ៖ ការរំឭកដល់កម្ពុជា”។ សិល្បៈដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍នេះ បានឈានដល់ការសម្តែងដំបូងរបស់ខ្លួននៅមហោស្រព Melbourne ។
នេះគឺជាការសហការគ្នា លើកដំបូងរវាងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីប៉ុលពត ២រូបគឺ លោកហ៊ឹម សុភី និង លោករិទ្ធី ប៉ាន់ ក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត ២ លាននាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • March 5, 2022 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday