ភាពយន្តចំនួន២ អំពី​ជន​​ភៀស​ខ្លួន​នឹង​ត្រូូវ​បញ្ចាំង​នៅថ្ងៃនេះ

ផលិតដោយ គណៈកម្មាធិការ​កាកបាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិ (CICR)

១. «ជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែន»
ផលិតដោយ CICR រយះពេល២៧នាទី ឆ្នាំ១៩៨៤ ភាសាខ្មែរ
ឯកសារនេះនឹង​នាំយើង​ទៅ​ឃើញ​​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បញ្ជូន​ប្រជាជន​ ចេញ​ពី​ជំរំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​មួយ ឆ្ពោះ​​ទៅ​​កាន់​​ភាគ​​ខាង​​ជើង​​នៃ​​ព្រំដែន​​ប្រទេស​​កម្ពុជា និង​​ប្រទេស​​ថៃ។ ជំនួយ​​មនុស្ស​​ធម៌តាម​​ជួយ​ជីវិត​​ជន​​ស៊ីវិល​​ជានិច្ច។

២. «ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតល្អប្រសើរ»
ផលិតដោយ CICR រយះពេល១៤នាទី ភាសាខ្មែរ
ឯកសារនេះនឹងនាំឲ្យ​យើង​ដឹង​អំពី សកម្មភាព​​កាក​បាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​ជន​ភៀស​ខ្លួន​​ទាំង​ឡាយ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 2, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday