មនុស្សម្នាក់ និង​អ្នក​អនុវត្ត​តាម

ដឹកនាំដោយ លេអា ហ្វឺញ៉េ ឆ្នាំ២០០៩ ភាពយន្ដមនោសញ្ចេតនា ១១៥នាទី ភាសាបារាំង

នេះជាខ្សែភាពយន្ត​ដំបូង LEA FEHNER បាន​ទទួល​រង្វាន់ Loui-Delluc នៃ​ភាពយន្ត​ឆ្នាំ​២០០៩។ បទ​ពិសោធន៍​នៃ​ការ​ទស្សនា​ពន្ធធនាគារ បាន​ទាញ​អោយ​គាត់​សរសេរ​អត្ថបទ​ភាពយន្ដ​ តាម​រយៈ​តួ​អង្គ​បី គឺ​ស្ទេហ្វាន ចង់​មាន​ការ​​ផ្លាស់​ប្ដូរ​សម្រាប់​​ជីវិត​របស់​គាត់។ លោក​ស្រី Zohra ស្វែង​យល់​ពី​ការ​ស្លាប់​របស់​កូន​ប្រុស​របស់​គាត់ និង​ ឡ ដែល​បាន​ស្រឡាញ់​គ្នា​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ការ​ឃុំ​ឃាំង។ ពួក​គេ​បា​នទទួល​ខុស​ត្រូវ​ សម្រាប់​ជោគ​វាសនា​របស់​ពួកគេ​ … នេះ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​មួយ​អំពី​ជីវិត​ក្នុង​ពន្ធនាគារ និង​អ្វី​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​កណ្តាប់​ដៃ និង​ជីវិត​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​វា តាមរយៈ​ការ​សម្ដែង​ដ៏​ល្អ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 11, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club