មន្ទីរស២១ ម៉ាស៊ីនពិឃាតខ្មែរក្រហម

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី, ១០០នាទី, ២០០៣, ភាសាខ្មែរជាមួយអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ឯកសារនេះ ពេជ្ឈឃាត និងអ្នកដែលនៅ​រស់​រាន​មាន​ជីវិត ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ជួប​គ្នា ​នៅ​ក្នុង​អតីត​មន្ទីរ​ឃុំ​ឃាំង​ទួល​ស្លែង នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ គឺ​មន្ទីរស​២១ ដែល​ត្រូវ​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​សារ​មន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍។ អ្នក​​គូរ​គំនូរ​លោក​វ៉ាន់ ណាត បាន​ជួប​ជា​មួយ​អតីត​សន្តិសុខ​មន្ទីរ​ស​២១ ដែល​ជា​អ្នក​ចាប់​ចង និង​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម។ អ្នក​ទោស​១៧០០០​នាក់ ត្រូវ​បានគេ​សួរ​ចម្លើយ ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម និង​សម្លាប់​ចោល នៅ​មន្ទីរ​ស​២១។

avatar
  • March 19, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club