មេខ្យល់

ដឹកនាំដោយ ហ្គីយ៉ូម សួន និង ងឿម ផល្លី ឆ្នាំ ២០១៤ ៩៦នាទី ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្តឯកសារនេះ តាម​ដាន​អំពី​ជីវិត​របស់​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​មេ​ខ្យល់​លក់​​ឲ្យ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី។ នាង​ត្រូវ​បាន​ចៅ​ហ្វាយ​រំលោភ និង​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម​ផ្លូវ​ចិត្ត និង​ផ្លូវ​កាយ។ ដោយ​ទ្រាំ​មិន​បាន នាង​ក៏​រត់​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ទាំង​មាន​ផ្ទៃពោះ។ បន្ទាប់​ពី​នោះ​ជីវិត​របស់​នាង​ក៏​បាន​ប្រែ​ប្រួល។ នាង​រស់​នៅ​ក្នុង​សភាព​ភ័យ​ខ្លាច និង​ភាព​ស្តាយ​ក្រោយ។

avatar
  • April 23, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club