ម្នាក់ទៀតក្មេង

ដឹកនាំដោយលី ស៊ីង ១១០នាទី ១៩៧៣ ភាសាចិន និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

មេង យុនឡៅ ជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់មកពីហុងកុង ស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារ​មួយដែលរាប់អានគ្នាជាមួយគ្រួសារយុនឡៅ។ យុនឡៅក៏ស្រឡាញ់​​កូនស្រី​ម្ចាស់​ផ្ទះ ឈ្មោះហៃនី។ ហៃនីមាន​រោគបេះដូង​ប្រចាំកាយ។ ពេលនាងចាប់​ផ្ដើម​ដឹងថាយុនឡៅរៀបចំត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញ នាងកើត​​ជំងឺធុញថប់ ហើយ​ក៏​ស្លាប់​ទៅ។ យុនឡៅ​រស់នៅ​ជីវិតឥតន័យ​រហូត​ដល់ពេលមួយគេ​បាន​ជួប​អ្នកចម្រៀង​​ប៉ប​ម្នាក់ឈ្មោះសៀវម៉ី នាងមានមុខមាត់ដូចហៃនីបេះដាក់។

avatar
  • September 10, 2016 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club