យូកុងរំកិលភ្នំ – ភូមិនេសាទ

ដឹកនាំដោយហ្សូរីស អ៉ីុវែន និងម៉ាកសឺលីន ឡូរីដាន់-អ៉ីុវែន ១០៣ នាទី ឆ្នាំ១៩៧៦ ភាសាអង់គ្លេស

រឿងយូកុងរំកិលភ្នំ គឺជាស្នាដៃ​ភាពយន្ត​ដ៏​ល្អ​ឯក អំពី​ពេល​វេលា​ចុង​ក្រោយនៃ​បដិវត្តន៍​វប្បធម៌ ដែលត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៦ ដោយ​ហ្សូរីស អ៉ីុវែន និង​ម៉ាកសឺលីន ឡូរីដាន់-អ៉ីុវែន។ ក្នុង​ចំណោម​ភាពយន្ត​ឯកសារ​សរុប​ទាំង​អស់​១២​ម៉ោង ដែល​ពួកគេ​បាន​ថត​នៅ​ចិន មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណាសូមបង្ហាញ​ជូន​វគ្គ​ភូមិ​នេសាទ ដែល​ថត​នៅ​ខេត្ត​សានតុង។ តាមរយៈ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​នេះ យើងនឹង​ឃើញ​ពី​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ស្រុក នៅ​សម័យនោះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 25, 2017 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club