រស់​មួយ​ថ្ងៃ​ពឹង​មួយ​ថ្ងៃ ណែនាំ​ដោយ​លោក រ៉ជឺ នែល​សិននិង​មាន​សំណួរ​ចម្លើយ​បន្ទាប់ពីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត

រស់​មួយ​ថ្ងៃ​ពឹង​មួយ​ថ្ងៃ ដឹកនាំ​ដោយ ង្វៀន ធីថាញ់ម៉ាយ ៥៨នាទី ឆ្នាំ២០១៥ ភាសាដើម អក្សរខ្មែរនិងអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

រស់​មួយ​ថ្ងៃ​គិត​មួយ​ថ្ងៃ គឺ​បាន​ថត​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នេសាទ​ខ្នាត​តូច​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប និង​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ និង​ក្នុង​ខេត្ត​ឡុងអាន នៃ​​ប្រទេស​​វៀតណាម​។ ប្រជាជន​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ទាំងនេះ គឺ​ជា​ជនជាតិ​វៀតណាម​ពី​កំណើត ឬ​ពី​ដូនតា​របស់​ពួកគេ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ភាគ​ច្រើន​បាន​រស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ឬ​ច្រើន​ជំនាន់​មក​ហើយ។ ទោះបី​ជា​បែប​នេះ​ក្តី ពួក​គេ​ភាគ​ច្រើន​មិន​មាន​អត្តសញ្ញាណ​ផ្លូវ​ការ​មកពី​ប្រទេស​ណាមួយ​នោះ​ទេ ដែល​ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ការ​លំបាក​ជា​ហូរ​ហែ​។​

ចូលរួមទស្សនា​ដោយ​សេរី !
សូមស្វាគមន៍​ទាំង​អស់​គ្នា​ !

avatar
  • March 14, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday